Ile kosztuje prawnik?

„Ile kosztuje prawnik?”- to pytanie w pierwszej kolejności zadaje sobie praktycznie każda osoba, która decyduje się na proces sądowy, podczas którego chce skorzystać z pomocy prawnika, jednak jedyna prawidłowa odpowiedź to „to zależy”. Wynagrodzenie prawnika zależy bowiem od bardzo wielu czynników, z których nie zawsze zdajemy sobie sprawę bez uprzedniej konsultacji z prawnikiem, dlatego też nigdy nie należy sugerować się wyceną, którą np. zupełnie inny prawnik niż nasz, zrobił znajomemu w pozornie podobnej sprawie, bo zmiennych może być w takim przypadku naprawdę dużo.

Podstawą funkcjonowania na dzisiejszym rynku usług prawnych jest posiadanie specjalizacji, czyli zajmowanie się tylko wąską dziedziną prawa, co pozwala prawnikowi posiąść szeroką wiedzę z jej zakresu. Specjalista w danej dziedzinie będzie więc znał nie tylko odpowiednie regulacje prawne, lecz również orzecznictwo sądowe, w tym to niekorzystne dla swoich klientów, praktyki sądów przy rozstrzyganiu konkretnych spraw oraz argumenty strony przeciwnej zwykle podnoszone w procesach. Prawnicy, którzy zajmują się tylko wąskimi i konkretnymi dziedzinami prawa, z reguły mają więc wyższe ceny i oczekują wyższego honorarium za świadczoną pomoc, a to właśnie dlatego, że ich usługi są świadczone na najwyższym poziomie, co minimalizuje ryzyko przegrania procesu.

Wysokość wynagrodzenia prawnika zależy również od tego czy dana osoba może pochwalić się tytułem zawodowym adwokata lub radcy prawnego. Ogólne sformułowanie „prawnik” odnosi się bowiem do wszystkich osób, które ukończyły studia prawnicze, musisz jednak wiedzieć, że zawodowym pełnomocnikiem może zostać tylko taka osoba, która zdała państwowy egzamin zawodowy i uzyskała w ten sposób tytuł adwokata lub radcy prawnego. Osoby, które ukończyły studia prawnicze również świadczą usługi prawne, najczęściej w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych, i zwykle pobierają niższe honorarium niż adwokat lub radca prawny, a to dlatego, że prawnik nieposiadający tytułu nie może cię w sądzie reprezentować, może więc tylko świadczyć doraźną pomoc, a ponadto nie posiada potwierdzenia swoich kompetencji tytułem zawodowym i nie ponosi tak szerokiej odpowiedzialności za świadczone usługi jak adwokat bądź radca prawny.

Wysokość wynagrodzenia pełnomocnika bardzo często zależy również od stopnia skomplikowania danej sprawy, jeśli bowiem po analizie prawnik dojdzie do wniosku, że sprawa jest trudna i wymaga dużego nakładu pracy z jego strony, a ponadto sam proces będzie skomplikowany i długotrwały, to oczywistym jest, że w takim przypadku wynagrodzenie prawnika zostanie ustalone na wyższym poziomie.

W przypadku, gdy przedmiotem postępowania sądowego jest określone roszczenie pieniężne, jak ma to miejsce np. w sprawach frankowych, bardzo często wysokość wynagrodzenia prawnika uzależniona jest od wartości dochodzonego roszczenia i stanowi procent kwoty, która zostanie klientowi zasądzona. Wówczas więc, prawnik na początku postępowania pobiera od klienta tylko niewielką kwotę, gdyż całego swoje wynagrodzenia nie może uzależnić od wyników postępowania, a reszta płatna jest po zakończeniu procesu. Wysokość procentu od uzyskanej kwoty, czyli wynagrodzenie pełnomocnika, również jednak może być ustalana na różnym poziomie dla różnych klientów, i zależy on np. od wartości kredytu, a więc od tego o ile w sądzie walczymy, banku, który jest stroną pozwaną w procesie, a także zawartych przez klienta dodatkowych aneksów do umowy kredytu i innych okoliczności, które tylko w tej konkretnej sprawie zachodzą.

Jak wynika z powyższego, wynagrodzenia prawnika nie da się praktycznie oszacować, dopóki konkretna osoba nie zapozna się z twoją sprawą. Duża konkurencja na rynku powoduje, że prawnicy nie będący adwokatami lub radcami prawnymi, oferują usługi prawne za niższą cenę, jeśli jednak chcesz mieć dobrego prawnika i chcesz wygrać, wybierając swojego pełnomocnika nie powinieneś kierować się tylko i wyłącznie wysokością jego honorarium, bo cóż z tego, że zapłacisz mniej, skoro przegrasz sprawę i stracisz jeszcze więcej.