Jak wybrać prawnika?

Rynek usług prawnych od kilu lat rozwija się bardzo dynamicznie przez co zdecydowanie łatwiej jest skorzystać z pomocy prawnika, który prowadzi działalność blisko miejsca naszego zamieszkania i którego stawki są ustalone na poziomie odpowiadającym naszym możliwościom finansowym. W większości przypadków to właśnie kwestia finansowa, a więc wysokość wynagrodzenia prawnika za świadczoną pomoc prawną, jest głównym czynnikiem, który decyduje o tym, że to właśnie ten konkretny prawnik powinien prowadzić naszą sprawę. Takie podejście jest niestety bardzo ryzykowne i choć nie można zaprzeczyć, że wysokość honorarium prawnika jest bardzo istotna i w niektórych przypadkach może stanowić pewną barierę, to jednak uzależnienie zlecenia naszej sprawy od wysokości stawki prawnika, czyli „kto da mniej”, może spowodować, że dobrze nie wybierzemy, a konsekwencją może być nawet przegranie sprawy w sądzie. Musisz ponadto pamiętać, że w sądzie może cię reprezentować tylko osoba posiadająca tytuł adwokata lub radcy prawnego, natomiast usługi prawne świadczą również osoby, które co prawda ukończyły studia prawnicze, lecz tytułu zawodowego nie posiadają, dlatego też zwykle ich usługi są tańsze, lecz w sądzie taka osoba nie może występować w twoim imieniu.

Szukając odpowiedniego dla siebie prawnika, powinieneś przede wszystkim zwrócić uwagę na jego specjalizację, a więc w jakiej dziedzinie prawa dana osoba posiada największą wiedzę i doświadczenie. Nie można się łudzić, że każdy prawnik zna się na każdej gałęzi prawa równie dobrze, a jeśli trafisz do osoby, która twierdzi, że nie ma sprawy, której by się nie podjęła prowadzić, to już powinieneś nabrać podejrzeń, bo nie jest fizycznie możliwe by jedna osoba równie dobrze orientowała się np. w sprawach karnych, podatkowych, rodzinnych i frankowych. Specjalizacja jest obecnie podstawą działania każdego dobrego prawnika, dlatego szukając prawnika do swojej konkretnej sprawy, zwróć uwagę czy dana osoba prowadziła sprawy podobne do twojej i z jakim rezultatem.

Jak zostało powyżej zasygnalizowane, szukając prawnika zwróć uwagę czy dana osoba posiada tytuł zawodowy adwokata lub radcy prawnego i pamiętaj, że nigdy dobrym pomysłem nie jest zlecenie prowadzenia twojej sprawy kancelarii funkcjonującej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, gdyż kancelarii w formie tych spółek nie mogą prowadzić adwokaci i radcowie prawni, a ponadto, w razie niepowodzenia i przegrania sprawy z winy prawnika, który poprowadził ją nienależycie, trudniej będzie ci dochodzić jakichkolwiek roszczeń od samej kancelarii.

Jeśli więc posiadasz kredyt we frankach i chcesz wnieść do sądu pozew przeciwko bankowi, szukając odpowiedniego dla siebie prawnika zwróć uwagę by osoba ta posiadała tytuł adwokata lub radcy prawnego, a przede wszystkim ustal czy faktycznie zajmuje się prowadzeniem spraw frankowych. Takie informacje możesz uzyskać np. zapoznając się z ofertą danej kancelarii zamieszczoną na jej stronie internetowej, lecz przede wszystkim, powinieneś zapytać prawnika o wszystkie interesujące cię kwestie podczas spotkania. Nie bój się więc zapytać jak wiele spraw frankowych prawnik prowadził oraz prowadzi, jaki był rezultat tych postępowań oraz jak długo sprawami przeciwko bankom się zajmuje. Specjalista od spraw frankowych powinien również umieć wskazać ci jak obecnie kształtuje się orzecznictwo w sprawach frankowych, gdzie pojawiają się ryzyka, jakie argumenty wysuwają banki i jak z nimi można walczyć. Szczegóły dotyczące twojej sprawy oczywiście będą wymagać analizy zawartej przez ciebie umowy, więc możliwe, że na bardziej konkretne pytania prawnik nie będzie ci w stanie odpowiedzieć natychmiast, jednak wskazanie z jakimi roszczeniami i na jakiej podstawie możesz wystąpić, nie powinno sprawić osobie zajmującej się stale procesami sądowymi z bankami, jakichkolwiek problemów. Wybór dobrego prawnika do sprawy frankowej to już połowa sukcesu, warto więc w ten proces nieco bardziej się zaangażować, by wybrać prawdziwego specjalistę.