Obsługa przez spółki to zły pomysł

Wielu osobom słowo „kancelaria” kojarzy się z prawnikiem, przez co mylnie się uważa, że kancelarię może prowadzić tylko osoba mająca wykształcenie prawne. W rzeczywistości tak jednakże nie jest, kancelaria może być prowadzona praktycznie przez każdego, choć rzeczywiście, w większości przypadków kancelarię prowadzą właśnie prawnicy. Musisz jednakże wiedzieć, że również i słowo „prawnik” ma szerokie znaczenie i także na tym tle wynikają rozbieżności. Prawnikiem jest bowiem każda osoba, która ukończyła studia i uzyskała tytuł magistra prawa, natomiast w sądzie może reprezentować cię tylko prawnik, który zdał państwowy egzamin zawodowy i uzyskał tytuł adwokata lub radca prawnego. Zgodnie natomiast z obowiązującymi przepisami, zarówno adwokat, jak i radca prawny, może wykonywać zawód odpowiednio, w kancelarii adwokackiej lub kancelarii radcy prawnego, bądź w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej, a więc tylko w spółce osobowej, natomiast na rynku coraz więcej pojawia się kancelarii prowadzonych w formie spółek kapitałowych, czyli spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych, powierzenie więc takiej kancelarii twojej sprawy, nigdy nie jest dobrym pomysłem.

Z powyższego zapewne już się domyślasz, że korzystając z usług kancelarii, która działa jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna, tak naprawdę nie masz pewności czy obsługująca cię osoba w ogóle jest prawnikiem. Oczywiście nie można generalizować, że tylko osoba posiadająca wykształcenie prawne jest w stanie ci pomóc i udzielić fachowej porady, bo bardzo często się zdarza, że osoby, które prowadzą kancelarie w formie spółek bardzo dobrze znają się na swojej branży (zwykle są to wyspecjalizowane kancelarie) i posiadają bardzo szeroką wiedzę, jednak świadczona przez nich obsługa prawna nigdy nie jest kompletna i w razie niepowodzenia przez błąd prawnika masz bardzo ograniczone możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń.

Korzystając z usług takiej kancelarii musisz przede wszystkim mieć świadomość, że w sądzie nie będziesz reprezentowany przez osobę, która prowadzi twoją sprawę, bo nie ma ona uprawnień do reprezentowania innych podmiotów, zatem albo pójdziesz do sądu sam, co np. w przypadku sprawy frankowej może doprowadzić nawet do tego, że przegrasz proces, bo bank zawsze reprezentuje profesjonalny pełnomocnik i postępowania te do łatwych nie należą, bądź pojawi się u twojego boku w sądzie pełnomocnik, który nie wiadomo w jakim stopniu zna się na sprawach frankowych i na ile orientuje się w twojej sprawie. Korzystając z pomocy takiej kancelarii ryzykujesz więc od początku bardzo dużo.

Musisz również mieć świadomość, że za działania osoby, która udzielała ci porad odpowiada tak naprawdę spółka, a nie ta konkretna osoba, w razie więc niepowodzenia z powodu błędnego poinformowania cię o przysługujących ci prawach czy roszczeniach, nie wiadomo kogo pociągnąć do odpowiedzialności, bo mnogość i zmienność podmiotów może być bardzo duża, a więc może to znacznie utrudnić ci dochodzenie roszczeń. W przypadku adwokata lub radcy prawnego sprawa jest o tyle prostsze, że reprezentuje cię konkretna osoba, która jest względem ciebie odpowiedzialna, a ponadto, każdy adwokat i radca prawny posiadają obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Adwokaci i radcowie prawni zobowiązani są również do zachowania tajemnicy zawodowej i wycofania się ze sprawy w przypadku konfliktu interesów, możesz więc być pewny, że twój pełnomocnik od sprawy frankowej nie działa jednocześnie na korzyść banku, który pozywasz, w przypadku spółek nigdy natomiast nie możesz być pewny, czy ktoś z obsługującej cię kancelarii nie jest w jakiś sposób związany z bankiem z którym zamierzasz walczyć, co może oczywiście przełożyć się na działania w twojej sprawie. Powierzenie sprawy kancelarii prowadzonej w formie spółki kapitałowej jest więc niezwykle dla ciebie ryzykowne, dlatego zwróć szczególną uwagę na tę kwestię poszukując prawnika.