Dobry Adwokat Katowice – Sprawy Karne

Dobry adwokat od spraw karnych – Katowice

Wszelkiego rodzaju postępowania, w których znajdują zastosowanie przepisy prawa karnego, powinny być traktowane z ogromną ostrożnością już od samego początku. Niewłaściwie poprowadzona sprawa karna może bowiem wiązać się z poważnymi konsekwencjami zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Dlatego tak ważne jest, aby w tego typu kwestiach radzić się wyłącznie u doświadczonych osób, będących specjalistami z zakresu prawa karnego.

Jeśli szukasz dobrego adwokata, który będzie specjalizował się w sprawach karnych na terenie Katowic, zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym przez nas rankingiem. Każdy prawnik, którego specjalizacją jest prawo karne, powinien zaoferować kompleksową pomoc na wszelkich etapach postępowania, a więc począwszy od chwili zatrzymania, poprzez etap toczący się przed sądami I oraz II instancji.

Jakie sprawy karne może poprowadzić adwokat?

Za sprawą naszego rankingu możesz znaleźć rzetelnego i godnego zaufania adwokata, któremu będziesz mógł powierzyć prowadzenie, chociażby takich spraw karnych, jak:

  • przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (wypadki komunikacyjne), w tym dotyczących siadania za kierownicę w stanie nietrzeźwości,
  • przeciwko rodzinie i opiece (znęcanie się nad dzieckiem, działanie na szkodę małoletniego),
  • przeciwko obrotowi gospodarczemu (nadużycie zaufania, oszustwa kapitałowe, wyłudzenia kredytów czy dotacji, związane z przetargami i zamówieniami publicznymi),
  • przeciwko wolności (nękanie, groźby, zastraszanie),
  • przeciwko mieniu (kradzież, przywłaszczenie, oszustwo, rozbój, paserstwo),
  • dotyczące naruszenia czci lub nietykalności osobistej,
  • przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową (naruszenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, złamanie praw pracownika).

Oprócz wyżej wymienionych postępowań adwokat może też prowadzić sprawy karne z zakresu przestępstw seksualnych, za które prawo przewiduje surowe kary, a także postępowania o najcięższe typy przestępstw przewidziane przepisami kodeksu karnego.

Więcej informacji znajdziesz w toczących się dyskusjach na forum