Prawo Pracy

Do spraw z zakresu prawa pracy możemy zaliczyć

  • spory dotyczące stosunku pracy (m.in. spory  o rozwiązanie umowy o pracę, ustalanie istnienia stosunku pracy, klauzule zakazu konkurencji, klauzule poufności);
  • spory i sprawy związane z finansami w ramach stosunku pracy – (m.in. stosowanie kar porządkowych, spory o wynagrodzenia, ekwiwalenty);
  • spory i sprawy związane z czasem pracy (zadaniowy system czasu pracy i jego stosowanie, nadgodziny i ich rozliczanie, delegacje, dyżury lekarskie) ;
  • odszkodowania za wypadki przy pracy – pomoc prawna i reprezentowanie strony;
  • zwolnienia grupowe i wypłaty odpraw;
  • zatrudnienie na podstawie mianowania, powołania jak i zatrudnianie członków zarządów spółek.


Prawo pracy to trudna i wymagająca materia dla prawnika. Na rynku jest niewielu adwokatów specjalizujących się w tych zagadnieniach. Sprawdź opinie o specjalistach od prawa pracy z takich miast jak Warszawa, Wrocław, Katowice czy Kraków

RANKING ADWOKATÓW PRAWO PRACY